Volume 11, Issue 1
January 2023

Editors-in-Chief
Aryan Yashpal Bhavyakirti Singh
Executive Editor Managing Editor
Navya Bhandari Maulik Khurana
Technical Editor
Utkarsh Dubey
Senior Content Editors
Rahul Lal Rajiv Yadav Rashmin Kansal
Shivam Jain Varsha Divakar Vidhi Damani
Associate Editors
Avantika Tanwar Fatema Shabbir Kinkhabwala Maitreyi Singh
Mythri Murali Raunak Rai Maini Reet Malik
Rishit Ramesh Jamkhandikar Tanvi Kaushal
Copy Editors
Anshula Sinha Chathurya Srinivasan Hemang Mankar
Kavya Sreekumar Krati Gupta Mridula Ganesh
Nandini Arya Yash Sameer Joshi