Volume 10, Issue 2

May 2022

Editors-in-Chief
Aditya Singh Chauhan Aryan Yashpal
Executive Editor Managing Editor
Jehan Jhaveri Maulik Khurana
Technical Editor
Utkarsh Dubey
Senior Content Editors
Navya Bhandari Bhavyakirti Singh Shivam Jain
Varsha Divakar
Associate Editors
Maitreyi Singh Mythri Murali Rahul Lal
Rashmin Kansal Rajiv Yadav Raunak Rai Maini
Vidhi Damani Vishnu M
Copy Editors
Fatema Kinkhabwala Hemang Mankar Avantika Tanwar
Chathurya Srinivasan Reet Malik Siri Harish
Tanvi Kaushal